Geocolor Aqua Stop

აღწერა:

Geocolor Aqua Stop მაღალი ელასტიურობის საიზოლაციო საშუალება, გამოიყენება დამცავი ზედაპირების, სახურავებისა და საცურაო აუზების ჰიდროიზოლაციისათვის. აფსოლიტურად არ ატარებს წყალს.

Geocolor Aqua Stop მაღალი ელასტიურობის საიზოლაციო საშუალება, გამოიყენება დამცავი ზედაპირების, სახურავებისა და საცურაო აუზების ჰიდროიზოლაციისათვის. აფსოლიტურად არ ატარებს წყალს.

კომენტარები